Кафедра ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Вітаємо на сайті "ВДЕ"

g phys auditory

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) заснована у 2002 році і є наймолодшою кафедрою у КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка швидко розвивається. З 1 червня 2018 року до кафедри ВДЕ приєднана кафедра електричних станцій, що організована в 1922 році і є однією з найстаріших кафедр університету

На кафедрі здійснюється трьохступенева підготовка фахівців "Бакалавр - Магістр - Доктор філософії" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітніми програмами підготовки:

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НВДЕ)

Електричні станції 

Студенти освітньої програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» на практиці беруть участь в проектуванні, створенні і експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії: вітроелектричних, фотоелектричних, гідроенергетичних та геотермальних систем та станцій, комплексних системи електроживлення на основі відновлюваних джерел енергії, систем теплозабезпечення з використання геліоколекторів та теплових насосів різних типів; систем перетворення та використання енергії біомаси для виробництва нових видів палива, а також електричної та теплової енергії.

Вони освоюють методи математичного і фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційних і діагностичних систем, оптимізацію енергоустановок з використанням комп'ютерних технологій, беруть участь в розробці систем моніторингу роботи генераторів на основі відновлюваних джерел енергії.

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Для талановитих і захоплених наукою студентів відкрита дорога до аспірантури. Для студентів, які добре володіють англійською або німецькою мовами, можливе стажування в провідних українських компаніях з відновлюваної енергетики, а також в закордонних компаніях і організаціях зі сфери відновлюваної енергетики.

Здобувши освіту в університеті, ви станете володарем сучасних знань в області проектування і експлуатації перетворювачів енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел, енергоустановок і систем електропостачання.

Випускники по нашій дефіцитній на сьогоднішній день спеціальності працюють на численних сучасних підприємствах, що проектують і встановлюють фотоелектричні і вітрові комплекси, системи тепло- і водопостачання з використанням теплових насосів. Наші випускники розробляють також проекти гідростанцій, схеми інтегрування великих вітро- і фотостанцій в енергосистему України. Багато випускників, які отримали грунтовну комп'ютерну підготовку, професійно займаються розробкою програмного забезпечення для енергетики та IT-областей. Бакалаври, спеціалісти та магістри працюють також в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах і університетах та громадських організаціях які займаються питаннями розвитку відновлюваної енергетики.

Детальніше про підготовку за освітньою програмою "Електричні станції" можна подивитись тут